2018-05-02

लिम्बु सांस्कृतिक परिषद

आफनो मौलिक संस्कृतिलाई बाह्य संस्कृतिको प्रभावबाट बचाउँदै मौलिक संस्कृतिलाई सम्बर्धन गर्न, मौलिक संस्कृतिमा निहित अमुर्त सम्पदा – केलाङ, गीत, संगीत र नृत्य तथा वाद्यवादनलाई लिम्बु जातिको चेतनामा आएको परिवर्तनसँगसँगै सम सापेक्ष ढंगले विकास गर्न तथा गीत, संगीत र नाट्यकलाको माध्यमबाट लिम्बु भाषा, संस्कृति र जातिको विकास लागि हक अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा लिम्बु जातिलाई शसक्तिकरण गर्न गीत, संगीत तथा नृत्य र नाट्यकलाका क्षेत्रमा क्रियाशील लिम्बु सांस्कृतिककर्मीहरुको किरात याक्थुङ चुम्लुङ अन्तर्गत स्वायत्त निकाय निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले किरात याक्थुङ चुम्लुङको विधान २०४६ नवौं संसोधन सहितको दफा ७५ (क) बमोजिम लिम्बु सांस्कृतिक परिषद गठन भई क्रियाशील रहेको छ ।

परिषदको उद्देश्यहरु

क) लिम्बु मौलिक गीत, संगीत तथा नृत्यको संरक्षण र संबर्धन गर्ने ।

ख) केलाङ लिम्बु मौलिक गीत, संगीत तथा नृत्यलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापितगर्ने ।

ग) लिम्बु मौलिक गीत, संगीत, नृत्य तथा वाद्यवादन र नाट्यकलाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अभिलेख तयार गर्ने ।

घ) लिम्बुहरुलाई आफनो हक, अधिकार प्राप्तीको लागि शसक्तिकरण गर्ने ।

परिषदको कामहरु

क) लिम्बु गीत, संगीत र नृत्यको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।

ख) लिम्बु गीत संगीत तथा नृत्यका बारेमा गोष्ठि, सभा तथा सम्मेलनहरुको आयोजना गर्ने ।

ग) लिम्बु लोक सांस्कृतिक सम्मेलनको आयोजना गर्दै सांस्कृतिक कर्मीहरुवीच स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने ।

घ) लिम्बु गीतकार, गायक, संगीतकार तथा नृत्यकार र रंगकर्मीहरुको प्रोत्साहनका लागि सम्मान कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने ।

ङ) गाउँ स्तरीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय लिम्बु सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने ।

च) लिम्बु मौलिक गीत, संगीत, र नृत्य सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्वदेशी तथा विदेशी विद्धानहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

छ) मौलिक गीत, संगीत र नृत्य तथा नाटक सम्बन्धि अडियो क्यासेट, सिडि, श्रव्य दृष्य सामग्री आदि तयार गरी व्यापक रुपमा वितरण गर्ने ।

ज) लिम्बु सांस्कृतिक कर्मीहरुलाई लिम्बु भाषा, संस्कृति तथा जातीय उत्थानमा समर्पित रोल मोडलको रुपमा समाजमा स्थापित गर्ने ।

झ) लोपोन्मुख लिम्बु जातिको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने ।

ञ) समान दृष्टिकोण र उद्देश्य भएका अन्य संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम गर्ने ।

ट) लिम्बु भाषाको नाटक महोत्सव आयोजना गर्ने ।