2018-05-02

लिम्बू भाषा साहित्य प्रतिष्ठान

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । बहुजातिमा एक जाति याक्थुङ लिम्बू र बहुभाषामा एक भाषा याक्थुङ लिम्बू भाषा हो । लिम्बू भाषा साहित्यको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान छ । सहित्य सचेत मस्तिष्कको लागि अत्यावश्यक भाषिक अभिव्यक्ति हो । लिम्बू समाजलाई समृद्ध, सुसंस्कृत र उन्नत बनाउन लिम्बू सहित्य जगत्को सर्वतोमुखी भूमिका हुन्छ । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी किरात याक्थुङ चुम्लुङको उद्देश्य अनुरूप लिम्बू भाषा साहित्यको विकासले सुसंस्कृत लिम्बू समाजको निर्माणमा थप बल पुग्न सक्ने ठहरका साथ लिम्बू भाषा सहित्यको संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्नका साथै लिम्बू समाजलाई सुसंस्कृत,समृद्ध तथा उन्नत तुल्याउन लिम्बू भाषा सहित्य प्रतिष्ठानको गठन २०५९ सालमा गरी क्रियाशील रहेको छ ।

प्रतिष्ठानको उद्देश्यहरु

(क) लिम्बू भाषा र किरात सिरिजङ्गा लिपिको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने ।

(ख) लिम्बू साहित्यको विकास गर्ने ।

प्रतिष्ठानको कामहरु

(क) लिम्बू भाषा, सहित्यको उत्थान, विकासको लागि लिम्बू भाषा सहित्यको क्षेत्रलाई परिस्कृत, परिमार्जित, सृजनशील र व्यापक बनाउन निरन्तर कार्य गर्ने ।

(ख) लिम्बू भाषा,साहित्यको क्षेत्रमा खोजपूर्ण अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।

(ग) लिम्बू भाषा सहित्यको विकासको निमित्त विभिन्न सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, प्रतियोगिताहरूसञ्चालन गर्ने ।

(घ) लिम्बू भाषा, साहित्यको सर्जक, साधक तथा प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप कदर, सम्मानको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने ।

(ङ) लिम्बू साहित्यको लेख रचनाको प्रकाशन गर्ने ।

(च) लिम्बू भाषाका सहित्यकारहरूको सूची एवम् सूचनासङ्कलन गरी अभिलेख तयार गर्ने ।

(छ) लिम्बू भाषा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने स्वादेशी एवम् विदेशी विज्ञहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न लगाउने ।

(ज) किरात सिरिजङ्गा लिपिको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने ।