2021-05-28

कक्षा ६ लिम्बू भाषा पुस्तक प्रकाशित

मिति २०७८ वैशाख १८ गते । २०५८ सालमा कक्षा ५ को लिम्बु भाषाको किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन कति प्रयास गरियो तर सम्भव भएको थिएन । यस २०७७ सालमा बल्ल १९ वर्षपछि कक्षा ६ का लागि लिम्बु भाषाको पुस्तक प्रकाशित भएको छ । अब क्रमशः यो क्रम माध्यमिक तहसम्म पुग्ने यात्रा आरम्भ भएको छ । भारत सिक्किममा जस्तै अब नेपालमा पनि आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्म लिम्बु भाषा पठनपाठनको बाटो खुलेको छ । यो लिम्बु पाठ्यपुस्तक कक्षा ६ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अन्तरगतको सातौँ विषय "मातृ भाषा" विषय अन्तगरत विद्यालयहरुमा पठनपाठन हुनेछन् । लिम्बु भाषी विद्यार्थीहरु रहेका विद्यालयहरुले गाउँपालिका वा नगरपालिका मार्फत विद्यार्थी संख्या अनुसार विवरण तयार गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पत्राचार गरी निशुःल्क यो पुस्तक लिन सक्नु हुने छ ।